Shoqëria

Filloi aktivitetin e saj më 1998 në transportin ndërkombëtar nga Shqipëria me të gjithë Europën dhe anasjelltas, duke ofruar zgjidhje të shpejta dhe profesionale me anë të transportit të kombinuar Tokë-Det.
Shoqëria jonë me qendër në Autostradën Tiranë – Durrës, e cila është aksi më i rëndësishëm i lidhjeve tokësore shqiptare zotëron më shumë se 15.000 metra katrorë shesh, 5.000 metra katrorë magazinë dhe më shumë se 100 mjete në pronësi të saj.

Transporte Komplete

Shoqëria jonë ofron transporte me kamionë komplet nga/dhe për Shqipëri – të gjithë EUROPËN qëndrore dhe lindore duke kryer të gjitha shërbimet përkatëse.
Malli udhëton me siguracion CMR me vlerë maksimale deri në € 100.000 për kamion. Bëhen dhe siguracione të veçanta “All Risk”.

Shërbimet më të rëndësishme janë:

Transporte Grupazh (door-to-door)

nga/dhe për SHQIPËRI – të gjithë EUROPËN Qëndrore dhe Lindore.

Manaxhimi i shërbimit Grupazh është një nga aktivitetet më të rëndësishme të firmës sonë dhe akoma sot është një nga shërbimet më të suksesshme.
Ky shërbim ofrohet si nga porti i Barit ashtu dhe nga ai i Triestes nëpërmjet magazinave tona, me nisje kamionësh minimumi 2-3 herë në javë.

Ofrohet dorëzimi i mallrave “door to door” në të gjitha qytetet shqiptare.

Asistencë doganore

Në tranzit nga Italia dhe vende te ndryshme të
Europës, eksport dhe import nga dhe për Shqipëri nëpërmjet partnerëve tanë në Itali dhe me Shoqërinë doganore LAMITRANS CUSTOM SERVICE Sh.p.k.
me zyra në Tiranë dhe Durrës.

Shërbimet më të rëndësishme janë:

Parku i Mjeteve

Shoqëria jonë ka në pronësi më shumë se 100 mjete të ndryshme në dispozicion të shërbimit të transporteve.

Parku i mjeteve përbëhet nga:

Kontakt

Lamitransalbania Sh.p.k.
Autostrada Tirane – Durres, Km. 8
1053 BERXULL – ALBANIA

T. 355 44 500 760
F. +355 44 500 930

info@lamitransalbania.com

KËRKESË OFERTE